Příprava na státní zkoušky začala

This page is only available in Czech language. You can try to translate it with Google Translator.
11. May 2010 17:56
Konečně jsem dokončil bakalářskou práci a mohl bych si říkat, že mám na chvíli klid. Ale ono to tak není. Za měsíc a kus mě čekají závěrečné státní zkoušky, které prověří, co jsem si ze studia odnesl. Takže sotva jsem dodělal bakalářku, už se zase učím. A ještě minimálně měsíc budu.

Otázky ke státnicím jsou přiměřené, obsahují většinu učiva, které se za tři roky probrali. Obsahují tedy mé oblíbené předměty, ale i takové, na které doufám, že se mě nikdo ptát nebude. Jestli ano, tak to teda nevím, nevím... Otázek je celkem 40, dnes jsem začal s vypracováním prvních 4, abych měl trochu náskok na nadcházející víkend. Každý den bych nyní chtěl zpracovat 2 otázky, aby mi ještě zbyl čas na zopakování. Začal jsem s těmi nejjednoduššími, asi abych měl pocit, že něco vím. Otázky obecného charakteru, jako reprezentace čísel v počítači nebo životní cyklus softwaru jsou poměrně snadné. Až se však dostanu k oblasti hardwaru nebo složité matematiky (která dle mého názoru přesahuje hranice vesmíru a je naprosto k ničemu :-)), nevím, jak to půjde.

Ještě stále nevím, jaké bude složení zkoušející komise. Tak ani nemohu počítat s konkrétními učiteli a zjistit si, na co se často ptají. Letos je na FITu úplně jiný systém státních zkoušek. Dříve bylo k bakalářské práci přiděleno několik předmětů (zpravidla 3), které se student naučil a z nich dělal zkoušku. Nyní se dělá jedna zkouška úplně ze všeho. Paráda... Nevěřím tomu, že budou učitelé mírnější kvůli tomu, že toho mají studenti na naučení více než dříve. Nezbývá než doufat, že nám to jako pokusným králíkům tohoto nového systému projde.

Státní zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní části. Věřím, že bakalářka bude bez větších protestů přijata. Na ústní část se však vůbec netěším. Ke zkoušce nemáme skoro žádné informace (nebo jsem je alespoň nikde nenašel). Nevíme, kdo nás bude zkoušet, jak zkouška probíhá, zda se otázky losují nebo ne, prostě nic. Jen vím, že se mám na co těšit...

Na tomto webu v sekci FIT VUT v 6. semestru budou průběžně zveřejňovány mnou vypracované otázky. Zejména kvůli tomu, abych nemusel ty papíry s sebou stále nosit, a třeba to pomůže i někomu jinému. Podotýkám, že ale otázky píšu hlavně pro sebe, a tak si nebudu dávat záležet na tom, zda to bude pro všechny dostačující, nebo jestli to po mě někdo přečte :-).