Zkoušky: hotovo - 3. ročník - letní semestr FIT

This page is only available in Czech language. You can try to translate it with Google Translator.
14. June 2010 15:38
Další semestr je za mnou. A nyní nejen semestr, ale celá část vysoké školy. Složil jsem státní závěrečnou zkoušku a ukončil tak bakalářské studium na Fakultě informačních technologií. Budu zde však dále studovat na navazujícím magisterském oboru Management a informační technologie.

Tento semestr jsem měl zapsán jen jeden předmět, a to tvorbu webových stránek. Hlavní náplní semestru bylo vytvoření bakalářské práce a složení státních závěrečných zkoušek.

Výsledky zkoušek:
Předmět Body (max. 100) Známka
Tvorba webových stránek 83 B
Bakalářská práce --- C
Státní závěrečná zkouška - ústní část --- A
Státní závěrečná zkouška - celkové hodnocení --- B