Srovnávací test FIT a FP

This page is only available in Czech language. You can try to translate it with Google Translator.
23. May 2012 19:54
Druhý semestr na Fakultě podnikatelské je za mnou a já mám nyní trochu času se poohlédnout nad dosavadním studiem na FITu a na FP. Jde o rozdílné fakulty a tak není divu, že o rozdíly mezi školami není nouze. Rozhodl jsem se proto dát dohromady několik odlišností, které mezi sebou zmíněné školy mají.

Začneme pěkně od začátku semestru a skončíme u zkouškového období. Pokud někdo navštěvuje Fakultu podnikatelskou a najde v mém porovnání chybu, můžete mi to naspat do komentáře. Vycházím pouze z vlastních dosavadních zkušeností.

Výběr a zápis předmětů
Na FP v podstatě nemusíte nic moc řešit. Zatím jsem nenarazil na žádné volitelné předměty, vše je povinné nebo povinně volitelné. Povinně volitelné předměty jsou tak 2 za semestr, vybrat si musíte jeden z nich. Nabídka volitelných sice v systému existuje, ale zatím byla vždy prázdná. Elektronický index se vám automaticky zaplní předměty přesně na 60 kreditů za rok. Nedávno jsem si tedy registroval předměty do zimního semestru, ale šlo jen o výběr jednoho a zakliknutí tlačítka "zaregistrovat". Žádný boj o kapacitu předmětů jako na FITu se nekoná, jak jsem si myslel. Byl jsem tak možná jedním z mála, kdo už měl zaregistrováno několik sekund po půlnoci.

První týden výuky
Byl jsem zvyklý na to, že od začátku do konce semestru se jede naplno. Nyní mám klídek, není to tak vážné. V prvním týdnu sice začnou přednášky, ale jejich obsah je spíše informativní. Dozvíte se, co od předmětu čekat, jaké jsou podmínky ke zkoušce a když máte pak štěstí, ani se během semestru nezmění. Cvičení většinou nejsou, ale nikdo vám dopředu nic neřekne. Byl jsem snad na všech, ale buď vůbec nikdo nepřišel, nebo přišel vyučující, ale hned nás poslal domů, nebo je na dveřích cedule, že cvičení odpadá. Takže nemá smysl se tím zatěžovat. Pro příště už to budu vědět.

Komunikace s vyučujícím
Na FITu není s komunikací problém. Jakákoliv informace vám přijde ihned e-mailem, takže není problém si zprávy třídit podle předmětů, závažnosti atd. Komunikace na FP mezi studenty a vyučujícím je přímo úměrná tomu, jak, jak moc umí vyučující pracovat s informačním systémem VUT. E-maily na FP neznají, asi neví, co to je. Systém však umožňuje zasílat VUT zprávy, což je obdoba e-mailu, ale z formuláře na internetu. Člověk by si řekl, že je to jedno, ale není to nic moc. Za prvé, nelze tak jednoduše odpovědět - musíte totiž odpovídat opět ze systému VUT. Archiv zpráv nelze také nijak třídit, pouze na doručené a odeslané. Věřte, že za chvíli v tom budete mít pěkný zmatek. Když však píšete vyučujícímu, máte dost velkou naději, že vám odpoví. Nezapomeňte však připojit své jméno, příjmení, ročník, obor, formu studia, fakultu, vysokou školu, předmět, jeho zkratku a naléhavost požadavku. Jinak se vám stane jako mně, že vám vyučující odpoví, že ve vaší zprávě tyto údaje nenalezl, a když už vám odpovídá, neodpoví na vámi položenou otázku (asi z trucu).

Toto by se však ještě dalo přestát. Horší je to z té druhé strany, pokud by vás měl kontaktovat přímo vyučující jako první. Jedná se např. o zrušení výuky, změnu místnosti přednášky apod. Proč myslíte, že by vás kontaktoval? Proč také, že... Takže je běžné, že přijdete na cvičení, tam spousta studentů a vyučující nikde. Pak se dozvíte, že na minulém před 14 dny říkal, že to dnes nebude. Hm, dobré. Nebo jiná situace: ráno od 9 hodin máte cvičení, ale není od věci se podívat do systému v půlnoci, co kdyby se tam vyskytla informace, že se to přesouvá o dvě hodiny dříve, od 7 hodin. Pravda, moc studentů tam nebylo... Já také ne.

Hodně učitelů také nevěří fakultnímu e-mailovému serveru. Všichni máme sice stejný tvar e-mailové adresy, ale když chcete někomu napsat, nejdříve musíte zjistit, zda je vůbec šance, že si váš e-mail přečte. Mnoho vyučujících totiž používá své adresy ve tvaru franta@gmail.com, takže je potřeba tyto adresy vést v evidenci. Práci vám také nijak neulehčí to, že FP razí cestu "bezpečnosti" a zakázala protokoly POP3 a SMTP. Na poštu se tak dostanete jen přes web, opravdu geniální opatření. Ještě, že jde přeposílat.

Aktuality z předmětů
Toto je snad nejhorší věc, která mě na FP potkala. Takzvané "Aktuality z předmětů" jsou jedním z modulů informačního systému VUT a mají asi sloužit k informování studentů o aktualitách, jak z názvu vyplývá. Vyučující to však neví, jak mi potvrdil i jeden z administrátorů tohoto systému, když už jsem byl tak naštvaný, že jsem mu psal, zda lze mé problémy nějak řešit. Aktualita je totiž text, který lze do systému k předmětu přiřadit. Inu dobře, nevypadá to špatně. Když však zjistíte, že aktuality nelze označit jako přečtené a i v květnu vám tam stále svítí, že v lednu něco odpadlo, nic moc. Nebylo by také na škodu, kdyby mě někdo upozornil, že byla aktualita vystavena. Copak se dívám 24 hodin denně na seznam aktualit? E-mailem přeposílat nejdou, zjištěno. Takže vždy jednou za den, většinou večer, zkontroluji seznam aktualit a asi tak jednou za týden něco najdu. Někdy jde o banální věc, někdy o přesun předmětu na jiný čas. Největší chyby se však dopustil programátor, který umožnil přidávat k aktualitám soubory. To, co způsobil, si asi nedokáže představit. Učitelé totiž vnímají aktuality jako zdroj, kam budou nahrávat soubory studentům. To je však naprosto zcestná úvaha. Soubory totiž asi tak ve 20 procentech nejdou stáhnout vůbec, v dalších 20 procentech je natolik pokažen jejich název, že ani nevíte, o co jde. V jednom případě jsme přišli na cvičení a měli si stáhnout soubory, odkud jinud, než z aktualit. Nešlo to, cvičení bylo ukončeno po 10 minutách. Opravdu efektivní výuka.

Docházka na výuku
Docházka na FP by se dala rozdělit na docházku studentů a docházku vyučujících. Stejně jako u studentů záleží u vyučujících na každém z nich. Většina chodí na výuku včas a končí podle plánu. Nejsou však výjimky, že přichází o 10 minut později a končí o 20 minut později s tím, že "už je nějak moc hodin". Studenti většinou navštěvují povinná cvičení, která jsou uvedena jako povinná všechny, ale ve skutečnosti jsou povinné tak dvě třetiny. Na přednášky studenti FP chodí velmi sporadicky. Občas přijde 10 % lidí, občas 20. Studenti však chodí poměrně včas a cítil bych se trochu špatně, když už se rozhodnu přijít, abych přišel pozdě. Na FITu se začíná v XX:00 a končí ve XX:40, když máte štěstí. Na FP se začíná v XX:05 a končí v XX:30, když máte smůlu. Je běžné, že cvičení trvá třeba jen polovinu času, prostě nebylo co probírat nebo vyučující neměl náladu.

Průběh přednášek
Průběh přednášek na FITu a FP je poněkud odlišný. Na FITu je přednáška na velmi vysoké technické úrovni, přednášející mluví s mikrofonem a s pomocí slidů zobrazovaných několika projektory najednou vyučuje. V místnosti je tak poměrně vysoká intenzita hluku, takže můžete prohodit pár slov se sousedem, přečíst noviny, nasvačit se. Na FP je to trochu jinak. Na přednášce bude asi tak čtvrtina lidí co na FITu, přednášející mluví bez mikrofonu a v místnosti je téměř absolutní ticho. Většina přednášejících nemá slidy, ale mluví jen tak z hlavy. Zatímco na FITu jsem tedy popsal 1 stranu A4 za semestr, na FP jsem jich popsal 110. Myslím, že ale přes to všechno jsou přednášky na FP lepší. Je to více přátelská atmosféra. Na FITu totiž velmi snadno upadnete do stavu, kdy si vezmete noviny, ty si během výkladu přečtete, pak si uděláte něco na notebooku a z přednášky nic nemáte. Na FP si musíte všechno psát, podtrhávat ve skriptech a dávat pozor, takže během semestru se toho naučíte mnohem více. Myslím, že na FITu jsem se tak musel během zkouškového období učit mnohem více než na FP.

Studijní materiály
Na FITu je zvykem, že máte k dispozici absolutně vše, co lze mít. Skripta tištěná, skripta elektronická, slidy z přednášek, slidy ze cvičení, českou literaturu, zahraniční literaturu. Na FP se to omezuje na tištěná skripta a českou literaturu. To je škoda. Osobně mi poměrně vadí, že nejsou k dispozici elektronické verze skript, a to v žádném předmětu. Konec konců, ani by nebylo, kam ten soubor uložit a odkud si ho stáhnout :-). Slidy k přednáškám jsme měli jen v jednom předmětu. Ale je pravda, že většina přednášejících přednáší bez slidů. Když jsme jednou chtěli, aby nám cvičící dal soubor, který ve cvičení vytvořil, museli jsme mu na papír napsat seznam našich soukromých(!) e-mailů, kam to pak odesílal. Tenkrát jsem mu nezáviděl, odesílat asi 50 mailů na adresy typu slunicko123@seznam.cz.

Dílčí hodnocení
Na FITu je zvykem, že cvičení jsou nepovinná, ale snad ze všech si studenti odnášejí body ke zkoušce. Na FP jsou cvičení povinná, ale nedostanete nic. Těžko říct, co je lepší. Asi bych řekl, že je to lepší na FP. Nemusíte se totiž celé dvě hodiny stresovat, že body nedostanete, nemusíte nic opisovat z internetu ani od spolužáků sedících vedle vás. Cvičení jsou tak více pohodová, a když máte zájem, něco se i naučíte. Když ne, nikdo se vás nevšímá. Průběžné body na FP většinou nejsou. Asi v jednom předmětu jsme dostali 3x10 bodů, ale to bylo výjimečně. Na FITu se udělovaly zápočty podle toho, kolik jste získali bodů v průběhu semestru. Na FP je často potřeba napsat seminární práci na nějaké téma, pak zápočet dostanete. Její kvalita však nemusí být tak velká, zápočet dostanete prakticky za cokoliv a zkoušku vám to nijak neovlivní.

Na FITu se hodně hledí na rozmezí bodů 0-100, kde se podle toho odvíjí známka. Na FP ne. Tady existuje stupnice A-F. Z průběžné práce dostanete třeba C, ze zkoušky A, celkem tedy B. U jedné zkoušky sice toto bodování bylo nastaveno, ale po jediné chybě jednoho studenta u otázky za 5 bodů mu bylo sděleno, že je to tak zásadní věc, že dostal nakonec D. Zvláštní.

Poslední týden výuky
Na FITu jsme pokračovali ve výuce do posledního možného dne. Na FP je to jinak. Poslední týden je "zápočtový", tzn. udělují se zápočty, které ještě nebyly uděleny v průběhu semestru. Přednášky už nejsou, pokud ano, tak nestojí za nic. Cvičení trvají tak 10 minut, odevzdáte seminární práci a jdete domů. Celý semestr se tak s přihlédnutím k prvnímu týdnu zkracuje na 11 týdnů, cože je na jednu stranu pěkné, na druhou stranu zbytečná škoda.

Zkoušky a jejich hodnocení
Zkouškové období začíná všude na VUT stejně a výjimkou není ani FP. Rozdíl je možná v tom, že většině předmětů je vyhlášen předtermín zkoušky, a tak je teoreticky možné mít vše hotové ještě před začátkem zkouškového období. Toto není vůbec špatné rozhodnutí. Pokud jste schopni se přinutit k učení během roku, budete mít hotovo velmi brzy a budete mít více volna na konci roku. Předtermíny zkoušek bývají (často výrazně) lépe hodnoceny. Pokud byste na řádném termínu dostali C, na předtermínu třeba B. Pokud by vás na řádném termínu vyhodili, na předtermínu vám dají E nebo tento pokud nebude nikdo počítat. Záleží ale samozřejmě na předmětu a vyučujícím.

Termíny zkoušek jednoznačně bodují u FP na rozdíl od FITu. Na FITu dostanete termíny pevně a nemáte šanci s nimi hýbat. Pak se snadno stane jako mně minulý rok, že máte 5 zkoušek v jednom týdnu, pěkně každý den jednu. Na FP to je jinak. Každý učitel vypíše třeba 3 termíny, ze kterých si vyberete, jak se vám to hodí. V průběhu zkouškového období pak vypisuje třeba další, podle toho, kolik je ještě potřeba. Tento systém je velmi dobrý a oproti FITu si ho nemohu vynachválit.

Prostředí školy
FIT je moderní škola, do které když vejdete, je vidět, že tam peníze jen tečou, popř. tekly. Moderní interiéry, elektronické otvírání dveří, kašna na dvoře :-). Na FP je vidět významně menší přísun finančních prostředků, ale na pohledu na studium to zase tak nemění. Interiér školy vypadá také velmi dobře a moderně, ale občas si člověk všimne malých detailů, které jsou zvláštní. Asi jsou na to lidé na FP zvyklí a možná už jim to ani nepřijde. Např. otvírání dveří jednotlivých místností. Funguje to tak, že učitel musí ze své kanceláře dojít na vrátnici, tam ukáže kartu, dostane klíč od místnosti, tu si odemkne (popř. zruší zabezpečení pomocí kódu, který zadává na viditelné vertikální klávesnici 20x20 cm veliké), proběhne výuka, zase zamkne a vrátí klíč. Nevím, proč nemohou mít vyučující klíč vlastní, když v místnosti není absolutně nic kromě stolů, židlí a tabule. Nebo proč se přednáškové místnosti odmykají jednak elektronicky, jednak klíčem. Ale je mi to vlastně fuk. Akorát naštve, když si vyučující omylem vyžádá jiný klíč a zjistí to až u dveří. Pak zase čekáte, než celá operace vydání klíče proběhne znovu.

Na FITu je dobré, že jsou všechny přednáškové místnosti ozvučeny a vyučující mluví do mikrofonu. Na to na FP zapomeňte. Ano, v jedné z přednáškových místností mikrofon je, ale vyučující ho musí celou dobu držet, tak ho to asi nebaví a nepoužívá ho. A když už ano, nejsou v něm baterie, takže nefunguje. Doporučuji se tedy sedat dost dopředu.

Na FP mě však upoutaly i rozdíly na sociálních zařízeních, nebo-li WC. Na FITu je zvykem, že si na pánských WC (dámské jsem neměl možnost posoudit :-)) pisoáry mezi sebou povídají v době vaší přítomnosti i nepřítomnosti pomocí pípajících zvuků. Dodnes jsem nepochopil, co to má za význam, ale je to tak. Alespoň máte při pobytu trochu zpestření a může zkusit jejich řeč vyluštit. Na FP mě naopak zaujal moderní sušák na ruce, který díky opravdu velké rychlosti vzduchu úplně usuší ruce během několika vteřin.

Složení studentů
Studenti jsou na FP jiní, a jak je postupně poznávám, nalézám další a další rozdíly. Nemějte mi to na zlé, ale studenti FP jsou mi sympatičtější než studenti FITu. Myšleno jako skupina, určitě bych našel výjimky. Nedávno jsem byl na FITu asi po 2 měsících na obědě a přišel mi to moc zvláštní pocit. Jediné ženy totiž byly kuchařky za pultem, nenašel jsem tam nikoho známého a u stolu, kde jsem seděl, probíhal rozhovor o čipech FPGA. Studenti FITu na mě působí ve velké míře jako velmi chytří "ajťáci", kteří často neznají nic jiného než svůj počítač a v jejich hlavě cestou domů probíhá překlad jejich právě napsaného programu. Musím říct, že když jsem byl na FITu, nepřišlo mi to nijak zvláštní. Ale nyní, když mám možnost posoudit složení studentů na FITu a FP, je to opravdu velký rozdíl.

Na první pohled je to vidět v počtu dívek na škole. Na škole s téměř 100% mužským obsazením totiž přemýšlíte úplně jinak než na škole smíšené. Na přednáškách přemýšlíte úplně o jiných věcech, když se podíváte okolo a vidíte samé pohledy zabořené do notebooků, máte blízko k depresi. Přednáška na FP je výrazně příjemnější. Přesto, že cíleně nevyhledávám velký kontakt s dívkami ve škole, jsou pocity díky jejich přítomnosti na FP úplně jiné než na FITu. Je tam prostě lépe, přirozeněji. Myslíte, že je lepší přemýšlet při přednášce o tom, jaký zajímavý účes má slečna přede mnou nebo o tom, jak naprogramovat paralelní procesy? Asi jak pro koho.

FP však trochu postrádá studentské fórum, jakým je na FITu Fituška (nepředpokládám, že by to bylo natolik tajné fórum, abych ho nemohl zmínit). Na FP sice něco podobného je, ale server neslouží k výměně příspěvků, ale souborů. Studenti tak komunikují na úrovni serveru Spoluzaci.cz a ve Facebookových skupinách. Bez Facebooku jste na FP zabití.

Výpočetní technika
Každému asi bude jasné, že FIT musí mít jednoznačně lepší výpočetní techniku než FP. Ano i ne. Na FITu určitě existuje asi tak 10x více počítačů než na FP, ale k těm výkonným se běžní studenti stejně moc nedostanou. Ty, které jsou umístěny v centru výpočetní techniky volně přístupné studentům, jsou srovnatelné na FITu jako na FP. Mé sympatie však má FP. Nevím, jak je tomu na FITu nyní, ale FP už nepoužívá Windows XP vydané v roce 2001, ale Windows 7. Teď jsem asi píchnul do vosího hnízda... no to je jedno. Každopádně se mi na počítačích FP pracuje lépe.

Co však hraje jednoznačně proti FP je bezdrátové připojení k internetu v prostředí školy. Toto je už déle beznadějná diskuse mezi studenty a vedením, která nikam nevede. Na celou bezdrátovou síť FP totiž připadá 64 IP adres, takže více než 64 počítačů v budově celé školy prostě nepřipojíte. Takže když už máte štěstí a ocitnete se asi v 30 % prostoru, který je pokrytý WiFi signálem, máte celkem malou šanci, že se vám podaří připojit. Ale abych zase tolik nestrašil, už se mi to několikrát podařilo...

Celkové zhodnocení
Abych byl úplně spokojený, chtěl bych studovat na škole v prostředí FITu s lidmi z FP. Na FITu jsem byl v době mého studia spokojený, na FP jsem spokojený také. Nyní, co jsem poznal FP, bych se však na FIT vrátit nechtěl. Atmosféra na FP je pro mne natolik odlišná a lepší, že se raději budu cítit lépe na FP a odcházet ze školy s čistou hlavou, než abych studoval v obležení dokonalé techniky, neměl ve škole signál v mobilu a nepotkal za celý den ani jednu slečnu.

Situace FIT FP
Volitelné předměty ano ne
Skutečná délka semestru 13 týdnů 11 týdnů
Komunikace s vyučujícím bez problémů těžkopádná
Materiály ke studiu výborné pokud si je někde seženete
Projekty během semestru ano, mnoho, obtížné ano, několik, průměrné
Docházka na přednášky/cvičení nepovinná/nepovinná nepovinná/povinná
Délka vyučovací hodiny 50 minut v průměru max. 40 minut
Předtermíny zkoušek většinou nejsou většinou jsou
WiFi ve škole všude někde, když máte štěstí
Prostředí přednášek na velmi vysoké technické úrovni přátelské
Obtížnost školy 5/5 2,5/5

Všechny fotky pocházejí z FP, prostředí FITu určitě většina z mých čtenářů zná.
Comments

Nemůžu se ubránit dojmu, že FP snad není ani tak úplně škola, jako spíš nějaký společenský kroužek. Teď rozhodně nechci rozpoutávat FP vs FIT flame, ale přestože to nikde přímo nepíšeš, připadá mi jako by bylo samotné studium na FP na druhé, možná až třetí koleji. Zoufalý stav materiálů, laxní přístup jak studentů tak vyučujících, končí se o týden dřív, na cvičeních občas ani není co cvičit,... Nestydím se přiznat, že se mi na FITu docela líbí a po teď po překonání magisterského prváku budu mít svoji školu snad po letech i rád. Taky jsem si děsně zvykl právě na dostupnost materiálů, komunikaci, wis, bodování. Někomu se to může zdát jako byrokracie, ale jako technicky založený člověk beru cokoliv jen ne chaos (který, jak mi přijde z článku, na FP zčásti vládne). Nebál bych se tvrdit že je na tom většina lidí z FITu podobně. Já přijít na FP, měl bych tendence tu školu a její mechanismy neustále opravovat, protože mi přijdou děsně neefektivní :-) Co je ale nejdůležitější a co jsem chtěl říct - škola mi dává vzdělání, proto do ní chodím. Asi i proto bych preferoval obecně školu s obtížností 5/5 než jakoukoliv jinou. Posedět s přáteli, muži i ženami, můžu v hospodě :-) A abych jen nemlel - v článku mi chybí tvůj názor na studium samotné. Jestli náplň předmětů plní tvá očekávání, jestli jsou studijní plány rozumné, jestli si myslíš že ti FP bude v životě prospěšná a mimojiné jestli se nebojíš že tímhle článkem dodáš další argumenty proti už tak dost pošramocené pověsti FP :-P

Hm, tak formátování zdá se nějak selhalo :-(

Ahoj, děkuji za vyčerpávající komentář. Formátování asi nefunguje, resp. jsem to nikdy nezkoušel, tak to neřeš. Ano, na jednu stranu je to tak, jak píšeš, že na FP je opravdu větší chaos než na FITu. Na druhou stranu se na to dá zvyknout a už tak nějak časem predikovat, co a jak se bude vyvíjet. Já jsem stejně jako ty také preferoval školu s obtížností 5/5. Ale po té, co jsem nedokázal zvládnout předmět, který považuji za zhola zbytečný (i když určitě testuje kvalitu myšlení studenta) mi nezbývalo nic jiného, než zvolit FP. Zvolil jsem si obor Informační management a myslím, že už jsem to měl udělat dávno, i kdybych FLP udělal.<br><br>Nevím, jak ty, ale mě zaujaly z magisterského stupně na FITu z 19 předmětů celkem 3. A tyto 3 mě bavily, zbytek ne. Myslím si, že to není dobrý výsledek. Ano, věděl jsem samozřejmě dopředu, co tam bude, ale tak nějak ze setrvačnosti člověk pokračuje dál a nic dalšího neřeší. Nyní, na FP vidím, že složení předmětu je lepší. Není špatné, když člověk nahlédne do jiného oboru, kontkrétně od počítačů do ekonomie. Spousta z nás se určitě bude ekonomii alespoň v nějaké míře zabývat a tak je to určitě dobře. Jistě, že jsou předměty, které mě nebaví, ale je i hodně těch, za které jsem rád. A to, že jejich zvládnutí je lehké ještě neznamená, že by k ničemu nebyly. Naopak, u některých předmětů jsem si sám hledal další materiály, které by mi rozšířily vědomosti a to jsem k lehké zkoušce vůbec nepotřeboval. Ale právě díky lehké zkoušce jsem na to měl čas. Takže k posledním pár otázkám - potřebuji titul, to mi FIT nedá, resp. nedám to já. FP snad ano. Znalosi mi FIT taky nedá, protože zkoušky bych udělal jen tak tak a hned bych vše zapomněl. FP snad ano, protože mě to baví. Náplň předmětů plní mé očekávání tak napůl, ale vzhledem k tomu, že u FITu to bylo o mnoho méně, tak jsem spokojen. A jestli si bude FP prospěšná? Rozhodně. Už nyní se cítím, že jsem za jeden semestr na FP načerpal tolik zajímavých znalostí, jako na FITu za poslední 3 semestry.<br><br>Poslední věc - myslíš, že má FP pošramocenou pověst. A víš proč? Protože všichni mluví jen o těch &quot;extrémních&quot; věcech. Mluví o tom, jak dostal někdo zkoušku zdarma, jak bylo učivo jednoduché. Ale mluví také o tom, že se na některé předměty učil týden v kuse a dal to na 3. pokus, protože je to tak těžké? Mluví o tom, že to nedal kvůli tomu, že nechodil na přednášky, kterými studenti pohrdají? Asi ne. Myslím, že pověst FP se postupně zlepšuje a na škole je každý semestr obtížnější než ten předchozí, to tvrdí snad všichni, co se jich tady zeptáš. Nedávno jsem byl svědkem rozhovoru dvou lidí, co kritizovali FP. Pochopil jsem, že jeden slyšel něco od svého kamaráda a ten druhý neslyšel o FP o nic víc, ale souhlasil s ním. Jak může člověk posuzovat školu, kterou sám nikdy nenavštěvoval a má informace od nějakého svého kamaráda vytržené z kontextu a ještě určitě přibarvené vzhledem ke zvýšení atraktivity příběhu? Myslím, že FP byla dobrá volba a stojím si za tím.

Tak odsazení již funguje. Můj komentář mě donutil to opravit :-)

Nepřísluší mi tvrdit, že člověk získáním titulu nějak zmoudřel, ale jistý posun u mě nastal. Uvědomil jsem si že bakalářka byla asi první projekt který mě na FITu vážně bavil, což je na jednu stranu smutné, na druhou jsem věděl, co od školy dál chci.<br /> Nejspíš z té samé setrvačnosti o které mluvíš jsem i já pokračoval dál na stejné škole, přestože jsem viděl studijní plány. Jakmile jsem ale prošel první a teď snad i druhý semestr, mám před sebou rok předmětů, které jsem si skutečně do jednoho vybral já sám z vlastního zájmu. Vlastně ještě nikdy v životě jsem ve škole nedělal jenom to, co jsem sám chtěl. Ano, je to smutné a na to že jsou na grafice sítě a podobné zvěrstva nadávám kudy chodím, ale i ten jeden rok může naprosto změnit náhled na ty čtyři předchozí. Je to zvláštní pocit :-)<br /> <br /> S předměty máš pravdu, na FITu se nově rozjíždí soft skillové předměty, což je paráda (ikdyž jsou tuším předně pro prváky). Ekonomiky je míň, možná už vymizela úplně. Je to ale jedno, protože na ni nejsou volné kredity, a to je docela škoda a věřím že to těm lidem bude chybět. (Ale co, buďme rádi za slabou konkurenci :-))<br /> <br /> Co se pověsti týče, myslím že to co lidi říkají relevantní je. Stejně jako se jeden pochlubí zkouškou zadarmo, druhý si postěžuje že po týdnu učení sotva prolezl. Jde o většinový názor a ten je takový, že ta škola náročná není. Na FITu jsou taky zkoušky zadarmo a lidi se s nima chlubí, ovšem většina spíš naříká a opět to tvoří výsledný obrázek.<br /> Bydlel jsem se dvěma studenty FP, teď už jen s jedním, ale oba se shodli, že to je spíš lehčí, při škole pracují a jsou v pohodě. Jeden z nich, ten zodpovědnější se nejdřív poctivě učil, pak zjistil že stačí polovina úsilí a později že jen čtvrtina. Teď půjde na magistra jinam, protože se za školu stydí a nedovede si představit, že by si měl napsat do CV Ing z FP.<br /> Ten druhý pro změnu dostával zápočty doslova z postele. Strávil v ní tolik času, že bych ani nevěřil že studuje. Učitelům se pak smál, jak můžou být tak hloupí že mu dají známku, když do té seminárky psal úplné nesmysly. ... Mě to trochu zklamalo, protože jsem měl vždycky představu, že právě takové lidi by měly vysoké školy filtrovat :-|<br /> <br /> Neříkám to závistivě, každému podle chuti. Taky to není reprezentativní vzorek, ale lidé nejsou statistický úřad a názory si tvoří na základě svého okolí. Tak či tak o kvalitě školy a jejích studentů rozhodne až trh práce a stejně jako z FITu vylezou namísto některých inženýrů cvičené opičky naučené splnit úkol tak, aby prošel testovacím skriptem, vyplodí i FP schopné jedince, pro které třeba škola není ani tak o vědomostech, jako spíš prostředek, někdy možná nutné zlo, jak jít v životě za svým cílem a třeba jednou vybudují větší a úspěšnější firmy než kdekdo z UK, ČVUT nebo třeba z FITu :-)<br /> Tobě přeju hodně štěstí a doufám že budeš právě ty jeden z těch úspěšných a budu si tu moct za pár let přečíst o startu tvého impéria ;-)

Souhlasím s tebou. Ta škola lehká je. Já se však nebojím si to do CV napsat, protože kdybych přijímal zaměstnance do své firmy, nevadilo by mi, že je z FP. Co se týče mě, já totiž budu mít z FP více znalostí než z FITu a myslím, že o celkových znalostech a schopnostech přizpůsobení pak úspěšné zaměstnání je. FIT mi totiž dá znalosti konkrétního charakteru, které mě však nebaví. FP mi dá rozhled.

vypůjčeno od Adama Herouta z jeho učitelského notýsku: &quot;S masovostí vysokoškolského studia přicházejí, vedle zmiňované devalvace titulů, ještě další dva fenomény: stovky studentů v jedné posluchárně a přizpůsobení výuky těm nejslabším. Pokud někdo chce jen školou proplout, nemohl by si vysnít lepší podmínky.<br /> <br /> Základní škola je povinná, kontroluje docházku, nutí děcka k elementární činnosti, znalostem. Vysoká škola nemá ani tuto schopnost. Nejen že nepůsobí jako testovadlo inteligence a schopností. Nefunguje ani jako donucovna, nalejvárna, bootcamp. Kdo chce projít nepoznamenán, cestičku si najde. Očima budoucího zaměstnavatele nic moc neznamená ten titul, nic moc neznamená ani ten fakt absolvování.&quot;<br /> <br /> Další hezké pokračování je zde: http://www.herout.net/blog/2012/01/proc-studovat-na-vysoke-skole/<br /> <br /> Nemyslím, že by až tak záleželo na škole (i když to do jisté míry taky) jako spíš na přístupu konkrétního studenta...

Ahoj, také bych rád přispěl svojí troškou do mlýna. Co se týče studijního plánu, skutečně se obor Informační management nemůže pyšnit mírou PV/V předmětů (v průběhu mag. studia jde celkem o 10 PV předmětů, do nichž může student nahlédnout, což je - na rozdíl od ŘEPu, kde lze nalézt cca 15 V předmětů - podstatný rozdíl), což je možná škoda, na druhou stranu, obor IM je na FP zařazen teprve druhým rokem a skladba předmětů byla známa předem. Refresh-war bývají i na FP, kde jsou také omezené kapacity, to, že se občas stane vyjímka a studenti nejsou limitováni a všichni zájemci o předmět jsou rozděleni do skupin beru jako plus. :)<br /> <br /> K prvním cvičením. V živé paměti mám vyučujícícho z FITu, který zatelefonoval ráno do školy, že nedorazí - místo aby použil aktuality, kam má přístup. Nemohl? Nechtěl? Kdo ví, každopádně na FP probíhají na konci semestru ankety, kde má student možnost sdělit vedení podrobně názory na všechny předměty, jejich formu, smysl, výuku a osobu, která ho přednáší/cvičí. Věřím, že má smysl skutečnost reflektovat a že vedení vyvodí důsledky.<br /> <br /> Ohledně komunikace, sám mám dobrou zkušenost s emaily (fakultními), VUT zprávy bych vůbec neřešil, protože se tam pouze kopírují plnohodnotné emaily např. ve zkouškovém období o zapsání známky. Jednou se mi stalo, že vyučující neodpověděl na můj email, ale byla to vyjímka, možná jsem měl vždy štěstí na vyučující. Že si <br /> cvičící nechá poslat seminární práce na svůj soukromý email nevidím jako zásadní negativum, mě to nijak neomezilo a když jsem uvedený email zapomněl, dal se dohledat v aktualitách nebo jsem se ho vždy dovolal na fakultním emailu vyučujícího.<br /> <br /> Přijde mi, že hodně věcí subjektivně hodnotíš bez ohledu na to, že na FITu sis za necelé 4 roky zvykl na něco, co ti teď přijde samozřejmé. Kdybys byl 4 roky na FP a pak přešel ma FIT, možná by tě rozčiloval třeba WIS. Ohledně výtky, že by se mohl zavést filtr na nepřečtené aktuality, jedině souhlasím, takto si to student musí buď rozklikat nebo pamatovat, kolik aktualit bylo vystaveno. S vystavenými soubory byl problém pouze při prohlížení z IE9 ze školních počítačů, FF byl OK, ale nic co by si správce dal za rámeček to není...<br /> <br /> Účast na přednáškách/cvičeních - nic nenormálního, co mám zprávy z ostatních fakult VUT. Když přednášející neumí látku podat atraktivním způsobem, kór v pozdní hodinu, není divu. Jinak cvičící by měl mít v emailu filtr na studijní skupiny, takže by měl umět odeslat zprávu cíleně.<br /> <br /> Wifi? Není co dodat, tam je to vážně na zamyšlenou. Slečny? Není co dodat, taky na zamyšlenou. ;)<br /> <br /> RESUMÉ:<br /> Co se týče souhrnu, s materiály - skripta - je v knihovně občas boj, ale většina přednášek je pohodlně vystavena na internetu, spolu se všemi povinnostmi, úvodními informacemi k průběhu semestru apod., o zoufalém stavu bych nemluvil (komentář od Davida). Vím o spoustě lidí, co FB nevedou, prostě k diskuzi používají jiné komunikační kanály. Ke komentáři od Davida - tvůj spolubydlící se stydí za to, že se dobrovolně vzdává znalostí, které mu škola poskytuje a pak na školu nadává? Zvláštní. Škola by neměla být o tom snažit se nalézt nejnižší možnou míru znalostí, s kterými ji lze absolvovat, ale o tom, že mi dá patřičný rozhled a možnost se vzdělat v tom, co mě zajímá, čemu se chci věnovat. Spolubydlícího pozdravuj a vyřiď, že se po něm nikomu stýskat nebude. ;) Osobně si myslím, že stejně jako může být problém pro &quot;ajťáka&quot; do sebe nasázet skripta Mikroekonomie 2, tak bude pro &quot;ekonoma&quot; zádrhelem programování, co já vím v assembleru. :) Myslím si, že student, co nepodcení studium na FP může být ve svém oboru stejně úspěšný, jako premiant FITu ve svém. Ono totiž na školu kašlat, zkoušky obejít tahákama a pak se smát učitelům, jak jsem tu školu lehce prošel, to je sranda do té doby, než budou ty znalosti potřeba v praxi. A to od člověka z FP nebo FITu. Zkušenost mám takovou, že o FP jdou bludy z řad těch, kteří jí procházeli maximálně cestou z Terče/Yachtu na zastávku, ale když pak FITák neudělá na FP přijímačky nebo ho vyhodí, protože si to představoval jinak, už to taková sranda nebývá.<br /> <br /> Omlouvám se za dlouhý koment, ale nemohl jsem si pomoct poukázat na to, že spousta věcí je o zvyku a rovnou jsem k tomu přihodil svůj názor. :) Gratuluju ke zkouškám a ať se ti i nadále daří!

Nemůžu souhlasit s komunikací vyučujících. Osobně to vidím opačně.

Zajímavý počtení(ikdyž, kdybych se nemusel učit(prokrastinace) tak bych to vzhledem k délce asi nečetl). Mně osobně se líbí ty sušáky na ruce.

Díky za zajímavej článek. Ze svého pohledu jsem si z něho vzal utvrzení v tom, že FP je prostě lehčí škola a většina lidí je tam &quot;jenom aby někde udělali titul&quot;. Na FITu sice zkoušky taky občas jenom tak nějak prolezu, ale myslím že mi škola dává dost už jenom tím že se právě pohybuju stále mezi odborníky v oboru. Myslím že už tímto způsobem myšlení (FPGA u oběda) se člověk dost naučí. Otázkou je, jestli to studentovi stojí za to a nebo jestli si bude užívat pár let na FP mezi slečnama a bude řešit jestli vyučijící přijde nebo ne a jak ho má kontaktovat...<br /> <br /> Docela bych ocenil pokud by si sepsal detailní zhodnocení jednotlivých předmětů za semestr na FP. Stejně tak jako si to (nejenom ty) psal o FITu. By mě zajímalo jak budeš hodnotit jednotlivé předměty a kolik jich označíš za ty opravdu těžké.<br /> <br /> Jinak si stále stojím za svým článkem ( http://hrivnah.cz/vysoke-skoly-je-potreba-zpoplatnit/ )kde podle mě zrovna FP spadá do kategorie &quot;zaveďte školné a na téhle fakultě bude polovina lidí protože jim škola prostě nic nedává a nevyplatilo by se jim to&quot;

Hodnocení předmětů je stejně jako u předmětů na FITu na stejném místě na tomto webu, a to za oba semestry, které jsem na FP zatím absolvoval. Ty opravdu těžké předměty byly zatím asi tak dva. Ano, FP je o tom, abych dostal titul. Bohužel ze svého pohledu se mi zdá, že na FITu by to bylo pro mě také jenom o titulu a nic extra navíc bych se nedozvěděl, nebo by mi to spíše bylo k ničemu.

Sorry, ale hodnoceni obtiznosti jsi trochu prestrelil. FIT vice nez 2x tezsi nez FP. Ja osobne bych priradil obtiznosti FP 1-1,5/5.

Záleží, zda máš FP vystudovanou nebo ne. I takový člověk pak může nesouhlasit s mým názorem, ale co vidím, tak mnoho lidí zastává názor, že před příchodem na FP si mysleli, že bude škola mnohem jednodušší - a ona není.<br /> <br /> Minulý rok např. na obor Řízení a ekonomika podniku přišlo k přijímačkám 481, vzali 304, ke státnicím se dostalo 129 a prospělo 116 studentů. To je tedy průchodnost pouze každého 4. studenta, o čemž si myslím, že není rozhodně obtížnost 1-1,5/5. Tedy pokud mám správná data. Doufám ale, že statistiky VUT jsou správné.<br /> <br /> Jak říkám, jde o pocit. Také jsem si dříve myslel, že mezi FIT a FP je fakt ohromný rozdíl v obtížnosti. Ano, je, ale postupem času zjišťuji, že budu rád, když FP vůbec dokončím. Věřím, že ano, ale už se na ni rozhodně nebudu dívat jako na stupidní jednoduchou školu. A jsem za tento zjištěný poznatek rád, protože bez osobní zkušenosti bych mu asi neuvěřil.

Romane, ja bydlel na private s klukama z podnikatelky, tak vim jak moc narocne studium meli. Pres semestr meli prakticky volno, na zkousky se ucili jen par hodin predem a znamky meli pomerne dobre (nebyli to Eckari, spise Beckari). Dokonce jsem se na obsah jejich predmetu dival, prolistovaval si jejich ucebnice/skripta, videl jsem priklady, ktere obcas resili ... muzu rict jen jedno - trivialni.<br /> <br /> Rozdil mezi Tebou a jimi je ten, ze oni absolvovali na FP i bakalare a proto maji solidni zaklad pro navazujici magisterske studium. Musis si uvedomit, ze jsi preskocil cele 3 roky studia - je tedy zrejme, ze Ti neprijde FP uplne trivialni.<br /> <br /> Hodnotit narocnost fakulty podle poctu prihlasenych/prijatych studentu a pocet absolventu je opravdu nesmysl. Tento pomer totiz nerika nic o &quot;kvalite&quot; studentu, kteri se tam hlasi. O FP je znamo, ze je fraska, takze pravdepodobnost, ze se na ni budou hlasit flakaci co chteji jen titul je velka, kdezto na FIT se flakaci asi moc nepohrnou.

Každý má právo na svůj názor. Rozvíjet tuto debatu asi nemá moc smysl. Já zastávám to, že je to relativně lehká škola, nicméně není triviální pro ty, kteří přišli z FITu, ani pro většinu těch, kteří na FP absolvovali bakalářské studium. Soudím tak alespoň podle situace, která je v mém okolí. Lidé s bakalářem na FP rozhodně nemají na FP v magisterském studiu navrch.

Vystudoval jsem bc jak na fp, tak i na fit, dokonce zaroven. Fp pro me byla o neco tezsi na fitu jsem nemel vetsi problemy. Informace typu &quot;fp je lehka&quot; je hrozne zavadejici a podle me zcela smesne :). Lide, kteri takove povesti siri by si meli uvedomit, ze cele ceske skolstvi je nekvalitni a produkuje malo vzdelanych lidi. Nyni studuji v USA a musim konstatovat ze jak Fit, tak i Fp, jsou naprosto trivialni.

Zajímavé počtení :) Na FITu jsem strávil nějakou dobu než jsem se rozhodl přejít na jinou školu. Ne teda na FP takže to hodnotit nemůžu, ale to srovnání sedí i na jiné školy. Myslím že je velice trefné. FIT je zkrátka dost specifická fakulta, kterou navštěvují tak trochu zvláštní lidé (nic ve zlém :D). Myslím, že po zkušenosti s FITem každému přijde jakákoliv jiná škola lehká, ale získané vědomosti budou na podobné úrovni. Samozřejmě tedy pokud bude snaha se něco naučit. FIT není špatná fakulta, ale už bych se tam nevrátil. Hlavně kvůli té atmosféře a přístupu. Ale zas na druhou pokud je pro někoho na prvním místě v životě programování, tak zde bude ve svém živlu :).