O vyhrazených místech v MHD

This page is only available in Czech language. You can try to translate it with Google Translator.
15. November 2012 12:27
Městskou hromadnou dopravou už jsem toho v Brně najezdil poměrně hodně. Za posledních 5 let se výrazně zlepšil komfort v cestování zejm. v šalinách (pro mimobrněnské v tramvajích). Co se však nezměnilo, podle mě ani k lepšímu ani k horšímu, je chování cestujících. A to se týká všdch cestujících. Nejsem zaujatý proti nějaké konkrétní skupině lidí, prostě se mi zdá, že ač o tom všichni ví, v praktickém životě nikdo nic nedělá. Dnešní zamyšlení bude na téma vyhrazených míst v MHD.

Pokaždé, když nastoupím do autobusu nebo jiného hromadného prostředku, opakuje se vždy to samé - hledání místa k sezení. Za těch pár let cestování už jsem se vycvičil v tom, že si nesedám blízko dveří, ale raději popojdu kousek do vozu. V opačném případě je to otázka několika zastávek a už zase stojíte. Ne však, že by mě to rozčilovalo. Je to prostě fakt. Skladba lidí v MHD záleží na konkrétní lince. V šalině, která jezdí na koleje je nevíce studentů, v autobusech do Tesca zase nejvíce důchodců. Setkání se starším člověkem se však v podstatě nevyhneme a tak je na nás, abychom každý den vyhodnocovali několik situací, kdy máme daného člověka pustit sednout.

A zde právě nastává problém. Nejen, že se lidé ještě nenaučili, jak používat tlačítka v MHD, ale také se nenaučili obsazovat místa, která jsou pro ně určena. Moderní autobusy a tramvaje, kterých je v Brně většina, mají několik vyhrazených míst pro určité skupiny lidí. Jedná se o lidi na invalidním vozíku, dětské kočárky, nevidomí a lidi s omezenou schopností pohybu. Právě pod tuto poslední kategorii můžeme zahrnout důchodce, kteří si díky přirozenému vývoji potřebují sednout. Odhaduji, že 99 procent důchodců o těchto místech neví a 90 procent mladých lidí dělá, že o nich neví.

Míst označených znakem člověka s holí je v každém dopravním prostředku několik, zejm. v přední části vozu. V některých autobusech jsem viděl i 8 takových míst blízko sebe. Toto jsou, přátelé, místa pro důchodce, ne pro vás ostatní! Podle přepravních podmínek Dopravního podniku města Brna mají starší lidé na tato místa právo a měli by tedy svého práva využívat. Zde se nabízejí dva pohledy, a to pohled mladého člověka a starého pána.

Mladý člověk, který nastoupí do MHD by měl úplně zapomenout na takto označená sedadla a měli by je používat jen ve výjimečných případech. Sám se snažím chovat tak, že pokud jsou v autobuse poslední volná místa právě takto označená, zůstávám stát. Toto nejsou místa pro mne. Přijde mi, že to ale nikdo jiný nechápe nebo nechce chápat. Běžná situace, kdy mladé holky sedí na označeném čtyřsedadle a vedle nich stojí stará paní, tak může snadno přerůst v konflikt. Na druhou stranu, ani důchodci nejsou v této věci svatí. Když už mají v autobusech tato místa, měli by je využít. Pokud je totiž nevyužijí, podle mé teorie je ostatní nemohou obsadit a tím pádem tato místa zbytečně blokují. Navíc jsou tato místa většinou umístěna tak, aby měli starší lidé dostatek prostoru pro snadné vystupování.

Mladým lidem bych tedy chtěl vzkázat hlavně to, aby se nad sebou zamysleli a neobsazovali místa, která pro ně nejsou určená. Starším lidem pak to, aby přednostně obsazovali tato místa a vynucovali si své právo na jejich využití. Snadno se řekne, že důchodce může požádat o uvolnění označeného místa. Ne všichni na to však mají. Poslední dobou se hodně mluví o tom, že se člověk neumí ozvat, když se mu něco nelíbí a raději si to nechá líbit. Sám nejsem z těch, kteří by se chtěli před ostatními dohadovat, na co mám právo a na co ne. Takový starší pán pak zbytečně zůstane stát, protože má obsazená místa mladými a bojí se zeptat, protože se nechce dohadovat. Když tato místa obsazovat nebudeme, budou je mít k dispozici ti, kteří je potřebují.
Comments

Takže podle tebe by v šalině plné studentů měla zůstat půlka míst volných, kdyby náhodou přisedl upejpavej důchodce? :)<br /> <br /> Za sebe můžu říct, že mám spíš opačnou zkušenost. Už několikrát se důchodkyně domáhala mého místa, ačkoliv o metr dál bylo několik volných. Prostě chtěla na to svoje oblíbené...<br /> <br /> Jinak ohledně těch vyhražených míst, mi vyhovuje aktuální stav a to, že jsou ignorována. Nevidím v tom jakýkoliv přínos. Pokud jedu v narvané šalině, pustím přeci bábu sednout i když zrovna nemám nálepku u sedadla...

Tak nic se zase nesmí přehánět. On se počet vyhrazených míst rozhodně nerovná polovině, takže popisovaná situace se studenty nemůže nastat. Samozřejmě je lepší, když lidi sedí místo toho, aby se mačkali ve stoje. Měli by si však být vědomi toho, kde sedí.<br /> <br /> Jistě, že starého člověka většina lidí pustí sednout kamkoliv. Z mého pohledu by mi však více vyhovovalo, kdyby ho pustil ten, kdo mu &quot;na místě&quot; sedí.

Bohužel mi ve tvém scénáři chybí jedna věc -- sednu si na kterékoliv volné místo (i tebou zapovězené) a když přistoupí člověk, který dle mého úsudku má právo na sezení (důchodce, člověk se zraněním, starší žena), tak mu automaticky uvolňuji místo. Samozřejmě předpokládám, že v tomto modelu najdeš vady, proto bych byl rád, aby ses o ně podělil.

V tomto modelu v podstatě vady nevidím. Ze zkušeností však vidím, že &quot;automaticky&quot; toto místo neuvolňuje absolutně nikdo.