Zahájení projektu MUNISS

This page is only available in Czech language. You can try to translate it with Google Translator.
16. January 2013 22:19
Už je to celkem dlouho, kdy jsem projevil svůj zájem o účast v meziuniverzitním projektu MUNISS. Před několika dny se však věci začaly hýbat, já jsem byl vybrán do projektového týmu a zúčastnil jsem se slavnostního zahájení projektu. Teď už jen celý náš tým čeká na přidělení konkrétního zadání práce. Jedná se o projekt, který vyhlašuje město Brno a studentské týmy řeší různé problémy zejména z města Brna.

Projekt MUNISS, který organizuje Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, město Brno a Krajská hospodářská komora, je velkou akcí, které se účastní desítky studentů. Princip spočívá ve vytvoření osmičlenných studentských týmů, které budou pracovat na svém zadání většinou zaměřeném na aktuální problémy v Brně. Nyní mě napadají témata jako oživení městského centra, zvýšení počtu osob v Brně, brněnská karta nebo odpadové hospodářství.

Do projektu jsem se přihlásil hlavně kvůli získání zkušeností se spoluprací s ostatními studenty z jiných fakult VUT. Ani jsem nečekal, že mě někdo vybere z mnoha uchazečů do projektového týmu, ale stalo se. Nedávno jsem byl na slavnostním zahájení na magistrátu města Brna, kde se celý náš tým poprvé sešel. Máme v něm studenty z několika fakult VUT, nevíce z Fakulty podnikatelské. Nyní musíme počkat, až nám bude přiděleno konkrétní zadání, které budeme během letního semestru zpracovávat.

Projekt má i zajímavé motivační prostředky, jako mimořádné stipendium pro nejlepší projekty, výjezdy do zahraničních i tuzemských měst, rozvíjení týmové spolupráce apod. Jsem tedy zvědavý, jak nám práce na projektu půjde od ruky a věřím, že budeme nejlepší :-).