Diplomová práce: hotovo

This page is only available in Czech language. You can try to translate it with Google Translator.
10. May 2013 23:19
Naposledy jsem se ze své závěrečné práce radoval před dvěma lety. Dnes se mohu radovat opět. Má diplomová práce je konečně hotová, svázaná a odevzdaná. Už není cesty zpět. Podle vyjádření mého vedoucího i oponenta je na velmi dobré úrovni a obhajoby se nemusím obávat. Nyní už mě čekají jen státnice a bude hotovo. Doufám.

Diplomovou práci jsem začal tvořit už někdy před koncem minulého roku, ale zatím velmi pomalu. Naplno jsem se do práce vložil po zkouškách v zimním semestru. Vybral jsem si téma Zavedení managementu bezpečnosti v malém podniku. Za toto téma jsem opravdu vděčný. Vůbec jsem nevěděl, co bych měl za diplomovou práci dělat. Jednoho dne jsem získal inspiraci na přednášce ve škole a už to všechno šlo velmi rychle.

Práce má povinný minimální rozsah 65 stran, moje má 89, takže tento požadavek jsem rozhodně splnil. v práci jsem se zaměřil na jeden podnik, kde jsem identifikoval možná rizika a navrhl způsoby jejich řešení. Jak vyplývá z názvu, jednalo se o rizika bezpečnostní, jako je únik informací, neoprávněný přístup k datům atd.

Dneska jsem si konečně vyzvedl svázanou práci a mohl ji odevzdat. Zvolil jsem stejný formát jako u své bakalářské práce, aby to mělo jakýsi řád :-). Doufám, že ji úspěšně obhájím, což by snad neměl být problém.