Skills

This page is only available in Czech language. You can try to translate it with Google Translator.
Word cloud Word cloud
Kurzy a semináře

Snažím se postupně zdokonalovat v oborech, které mě zajímají. Nemám zájem sbírat každý měsíc do svého životopisu několik kurzů, vybírám si takové, o kterých si myslím, že mi skutečně něco přinesou. Mimo jiné jsem se zúčastnil následujících kurzů a seminářů.

Rok Název Školitel Místo Certifikát
2023 Time management Hana Ondráčková, Top Vision (https://www.topvision.cz) Brno, ČR
2022 Mistrovství v Nette David Grudl (https://davidgrudl.com) Praha, ČR
2022 Jak uspět v roli manažera – efektivní komunikace Jitka Patríková, Top Vision (https://www.topvision.cz) Brno, ČR
2022 HTTPS pro vývojáře a správce Michal Špaček (https://www.michalspacek.cz) online
2022 Jak uspět v roli manažera Hana Ondráčková, Top Vision (https://www.topvision.cz) Brno, ČR
2020 Korelační analýza, regresní analýza I. Lubomíra Červová a Ondřej Brom, Acrea (https://acrea.cz) Praha, ČR
2020 Škola bezpečné jízdy – advanced Norbert Mikulec, SuperDRIVE (https://www.polygonbrno.cz) Brno, ČR
2020 Mistrovství v Nette David Grudl (https://davidgrudl.com) Praha, ČR
2019 Základy první pomoci Jonáš Holásek, Český červený kříž (http://www.cck-brno.cz) Brno, ČR
2019 MS Word – pro experty NICOM, a. s. (https://www.nicom.cz) Brno, ČR
2019 Zdravotník zotavovacích akcí Jonáš Holásek, Český červený kříž (http://www.cck-brno.cz) Brno, ČR

starší kurzy

2018 Bezpečnost PHP aplikací Michal Špaček (https://www.michalspacek.cz) Praha, ČR
2018 Transport Modelling with Emme Antoine Grapperon a Kevin Bragg, INRO (https://www.inrosoftware.com) Montréal, Kanada
2018 Creating a macroscopic 4 step transport model with PTV Visum Josef Janko, PTV Group (https://www.ptvgroup.com) Karlsruhe, Německo
2017 HTTPS pro vývojáře a správce Michal Špaček (https://www.michalspacek.cz) Praha, ČR
2017 Introduction to modelling public transport with PTV Visum Josef Janko, PTV Group (https://www.ptvgroup.com) Karlsruhe, Německo
2017 Introduction to macroscopic network modelling with Visum Eugen Hilbertz, PTV Group (https://www.ptvgroup.com) Karlsruhe, Německo
2016 Bezpečnost PHP aplikací Michal Špaček (https://www.michalspacek.cz) Praha, ČR
2016 Mistrovství v Nette David Grudl (https://davidgrudl.com) Praha, ČR
2015 Transport Modelling with Emme Bryce Sharman, INRO (https://www.inrosoftware.com) Brno, ČR
2015 Bootstrap a frontend frameworky Martin Michálek (https://www.vzhurudolu.cz) Praha, ČR
2014 PRINCE2 Foundation APMG International (https://www.apmg-international.com) Brno, ČR
2014 Vývoj webových aplikací v Nette Framework David Grudl (https://davidgrudl.com) Praha, ČR
2014 MATSim Tutorial MATSim (https://www.matsim.org) Berlín, Německo
2013 ISMS specialista Ing. Petr Sedlák, Vysoké učení technické v Brně (https://www.fbm.vutbr.cz) Brno, ČR
2009 Serverové systémy Microsoft Windows ApS Brno s. r. o. (https://www.aps-brno.cz) Brno, ČR
2008 Desktop systémy Microsoft Windows ApS Brno s. r. o. (https://www.aps-brno.cz) Brno, ČR
Projekty
Období řešení Název Popis činností Identifikace Výstupy
5/2022–dosud Evaluace OPD2 na rozvoj vybraných aglomerací Řízení části projektu, zpracování metodiky hodnocení neveřejné
4/2021–12/2022 Plán udržitelné městské mobility města Karviné Zpracování dat z dopravního průzkumu web
1/2021–9/2022 Plán udržitelné městské mobility města Zlína Zpracování dat z dopravního průzkumu web
4/2020–7/2022 Softwarová podpora pro udržitelnou dopravu Implementace systému pro zpracování dat ze směrových dopravních průzkumů TP01010056 neveřejné
2/2022–5/2022 Zpracování technické specifikace SUMP Břeclavi Řízení projektu, zpracování technické specifikace neveřejné
1/2018–9/2021 Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem Zpracování dat z dopravního průzkumu, zpracování dat pro demografickou prognózu web
2/2019–7/2021 Plán udržitelné městské mobility města Trenčína Zpracování dat z dopravního průzkumu, zpracování dat pro demografickou prognózu web
4/2019–6/2020 Plán udržitelné městské mobility města Písku Zpracování dat z dopravního průzkumu, zpracování dat pro demografickou prognózu web
1/2019–12/2019 Průzkum preferencí poptávky po nákladní dopravě Vytvoření webové aplikace pro sběr dat neveřejné
4/2019–9/2019 Zpracování technické specifikace SUMP Karviná Řízení projektu, zpracování technické specifikace web
2/2019–8/2019 Dopravní průzkumy silniční dopravy, tvorba makroskopického dopravního modelu a dopravní modelování výhledových zatěžovacích stavů ZÁKOS města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Zpracování dat z dopravního průzkumu, zpracování dat pro demografickou prognózu neveřejné

starší projekty

02/2016–12/2018 Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu Vytvoření webové aplikace pro vkládání dat do databáze web
9/2018–12/2018 Zpracování technické specifikace SUMP Pardubice Řízení projektu, zpracování technické specifikace neveřejné
3/2018–08/2018 Zpracování technické specifikace SUMP Otrokovice Řízení projektu, zpracování technické specifikace neveřejné
09/2013–03/2018 RODOS – Centrum pro rozvoj dopravních systémů Validace dopravních agentních simulací TE01020155 neveřejné
05/2017–02/2018 Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku Řízení projektu, vytvoření dopravního modelu, zpracování návrhů nízkoemisních zón neveřejné
05/2017–02/2018 Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území SMO Řízení dílčí části projektu, zpracování návrhů nízkoemisních zón neveřejné
12/2017–01/2018 e-FEKTA Posilování městského úřadu Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility Zpracování dat z dopravního průzkumu web
10/2014–09/2017 Minimální standardy návrhu modelů pro dopravní plánování Vytvoření webové aplikace pro podporu rozhodování o typu dopravního modelu TA04031189 web
04/2016–05/2016 Vyhodnocení intenzit vozidel nákladní dopravy z mýtného systému Řízení projektu, zpracování dat z mýtného systému neveřejné
05/2015–02/2016 Dopravní model obchvatu Bratislavy Řízení projektu, vytvoření dopravního modelu neveřejné
09/2013–12/2014 DOPIKOT – Zvýšení efektivity a přesnosti dopravních průzkumů pomocí informačních a komunikačních technologií Vytvoření webové aplikace pro obsluhu databáze GIS dat TA02030038 neveřejné
09/2013–12/2014 OPERA – Operativní řízení dopravní poptávky při evakuaci obyvatel a mimořádných událostech na dopravní síti Vytvoření skriptů se síťovými algoritmy, vývoj webového administračního systému, zpracování GIS dat VG20102014008 neveřejné
01/2013–06/2013 MUNISS Analýza možností revitalizace brownfield Kohnova cihelna, Brno výstupy
Výsledky vědy a výzkumu
Rok Druh Název Detail
2022 Článek v odborném periodiku An R package for identification of outliers in environmental time series data
2021 Software Direction Survey Analysator detail
2021 Ostatní Manuál k programu Direction Survey Analysator detail
2020 Software envoutliers: Methods for Identification of Outliers in Environmental Data detail
2020 Článek v odborném periodiku Modelling Household Car Ownership in the Selected Regions of the Czech Republic detail
2019 Článek v odborném periodiku Měřené dopady nízkoemisních zón na změnu kvality ovzduší v německých městech. Ponaučení pro Českou republiku detail
2018 Software Mobilní aplikace pro sběr dat o dopravním chování detail
2017 Software Aplikace MIST (software pro stanovení minimálních standardů kvality modelů pro dopravní plánování) detail
2017 Metodika Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů detail
2017 Specializovaná mapa s odborným obsahem Intenzity dopravy ve městě Písku detail

starší výsledky

2016 Článek ve sborníku Podpora řízení dopravy při mimořádných událostech na dopravní síti detail
2016 Specializovaná mapa s odborným obsahem Roční průměrné denní intenzity nákladní dopravy v roce 2015 detail
2015 Specializovaná mapa s odborným obsahem Mapa přímých a nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu detail
2015 Software Podpůrná webová mapová a nahrávací aplikace pro CSD 2015 detail
2015 Specializovaná mapa s odborným obsahem Výhledy dopravních intenzit pro plánované komunikace D4, R7 v Bratislavě detail
2014 Specializovaná mapa s odborným obsahem Intenzita dopravy a statická doprava v Bratislave z dopravných prieskumov realizovaných v roce 2014 detail
2014 Článek ve sborníku Operative travel demand management in the case of evacuations and extraordinary events on a transport network detail
2014 Software Systém operativního řízení dopravní poptávky v krizových situacích (Systém OPERA) detail
2013 Ostatní Revitalizace vybraného brownfield detail
Výsledky vědy a výzkumu jsou vždy zveřejněny až v prvním pololetí roku následujícího. Nemusí tak zde být uvedeny všechny výsledky z posledního roku.
Publikace
ČAMPULOVÁ, Martina, Roman ČAMPULA a Jan HOLEŠOVSKÝ. An R package for identification of outliers in environmental time series data. Environmental Modelling & Software. 2022, (vol. 155). ISSN 13648152. Dostupné z: doi:10.1016/j.envsoft.2022.105435
ČAMPULOVÁ, Martina a Roman ČAMPULA. Modelling Household Car Ownership in the Selected Regions of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2020, 68(3), 605-612. DOI: 10.11118/actaun202068030605. ISSN 1211-8516. Dostupné také z: https://acta.mendelu.cz/68/3/0605.
TÖGEL, Marek, Roman ČAMPULA a Libor ŠPIČKA. Měřené dopady nízkoemisních zón na změnu kvality ovzduší v německých městech. Ponaučení pro Českou republiku. Hygiena. 2019, 64(4), 154-163. DOI: 10.21101/hygiena.a1721. ISSN 18026281. Dostupné také z: https://hygiena.szu.cz/doi/10.21101/hygiena.a1721.html.
ONDRÁČKOVÁ, Jitka, Petr HOFHANSL, Zdeněk MELZER, Jiří DUFEK, Jan VOLEK, Jakub VALTA, Roman ČAMPULA a Marek TÖGEL. Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů: minimální standardy návrhů modelů pro dopravní plánování. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2017. ISBN 978-80-88074-52-6.
LAZOR, Michal, Roman ČAMPULA a Petr ŠENK. Podpora řízení dopravy při mimořádných událostech na dopravní síti. In: Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2016, s. 206-214. ISBN 978–80–86710–87–7.
NOVÁK, Jan, Petr MALINA, Jiří APELTAUER, Petr ŠENK a Roman ČAMPULA. Operative travel demand management in the case of evacuations and extraordinary events on a transport network. In: The Sustainable City IX: Urban Regeneration and Sustainability. Great Britain: WIT Press, 2014, s. 899-908. ISSN 1743-3541.
ČAMPULA, Roman. Zavedení managementu informační bezpečnosti v malém podniku. Brno, 2013, 77 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Ing. Petr Sedlák.
ČAMPULA, Roman. Webový prezentační systém poradenské firmy. Brno, 2010, 40 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Ing. Radek Burget, Ph.D.

Zobrazit profil na Google Scholar