t Skills :: Roman Čampula

Skills

This page is only available in Czech language. You can try to translate it with Google Translator.
Něco o tom vím

S těmito technologiemi, nástroji a principy pracuji nebo alespoň vím, jak víceméně fungují.

Kategorie Zkušenosti Výpis
webové technologie, webová bezpečnost dlouhodobé použití AJAX, Apache, CSP, CSS, HPKP, HTML, HTTP, HTTPS, JavaScript, JSON, MS SQL, MySQL, PHP, SQL, SSH, SSL, TLS, XML, XSS
základní znalost C, C++, DoS, MiTM, SSL Stripping
webové nástroje a doplňky dlouhodobé použití Bootstrap, jQuery, Lightbox, reCAPTCHA
základní znalost Google Maps API
počítačové sítě dlouhodobé použití
základní znalost DHCP, DNS, IPv4, IPv6, NAT, QoS, TCP, UDP
ostatní technologie dlouhodobé použití R
základní znalost Java, LaTeX, Python, UML
software a systémy dlouhodobé použití Android Studio, Microsoft Office, NetBeans, Nette Framework, PhpStorm, RStudio, TortoiseGit, VirtualBox, Windows, XAMPP, Zoner Photo Studio
základní znalost Dynameq, Emme, Git, Linux, QGIS
hardware dlouhodobé použití sestavování desktopových počítačů
základní znalost Arduino
Kurzy a semináře

Snažím se postupně zdokonalovat v oborech, které mě zajímají. Nemám zájem sbírat každý měsíc do svého životopisu několik kurzů, vybírám si takové, o kterých si myslím, že mi skutečně něco přinesou. Mimo jiné jsem se zúčastnil následujících kurzů a seminářů.

Rok Název Školitel Místo Certifikát
2020 Korelační analýza, regresní analýza I. Lubomíra Červová a Ondřej Brom, Acrea (https://acrea.cz/) Praha, ČR
2020 Škola bezpečné jízdy - advanced Norbert Mikulec, SuperDRIVE (https://www.polygonbrno.cz) Brno, ČR
2020 Kurz Mistrovství v Nette David Grudl (https://davidgrudl.com) Praha, ČR
2019 Kurz Základy první pomoci Jonáš Holásek, Český červený kříž (http://www.cck-brno.cz) Brno, ČR
2019 Kurz MS Word - pro experty NICOM, a. s. (https://www.nicom.cz) Brno, ČR
2018 Kurz Bezpečnost PHP aplikací Michal Špaček (https://www.michalspacek.cz) Praha, ČR
2018 Kurz Transport Modelling with Emme Antoine Grapperon a Kevin Bragg, INRO (https://www.inrosoftware.com) Montréal, Kanada
2018 Kurz Creating a macroscopic 4 step transport model with PTV Visum Josef Janko, PTV Group (https://www.ptvgroup.com) Karlsruhe, Německo
2017 Kurz HTTPS pro vývojáře a správce Michal Špaček (https://www.michalspacek.cz) Praha, ČR
2017 Kurz Introduction to modelling public transport with PTV Visum Josef Janko, PTV Group (https://www.ptvgroup.com) Karlsruhe, Německo
2017 Kurz Introduction to macroscopic network modelling with Visum Eugen Hilbertz, PTV Group (https://www.ptvgroup.com) Karlsruhe, Německo
2019 Kurz Zdravotník zotavovacích akcí Jonáš Holásek, Český červený kříž (http://www.cck-brno.cz) Brno, ČR
2016 Kurz Bezpečnost PHP aplikací Michal Špaček (https://www.michalspacek.cz) Praha, ČR
2016 Kurz Mistrovství v Nette David Grudl (https://davidgrudl.com) Praha, ČR
2015 Kurz Transport Modelling with Emme Bryce Sharman, INRO (https://www.inrosoftware.com) Brno, ČR
2015 Kurz Bootstrap a frontend frameworky Martin Michálek (http://www.vzhurudolu.cz) Praha, ČR
2014 Kurz PRINCE2 Foundation APMG International (http://www.apmg-international.com) Brno, ČR
2014 Kurz Vývoj webových aplikací v Nette Framework David Grudl (https://davidgrudl.com) Praha, ČR
2014 Kurz MATSim Tutorial MATSim (http://www.matsim.org) Berlín, Německo
2013 Kurz ISMS specialista Ing. Petr Sedlák, Vysoké učení technické v Brně (https://www.fbm.vutbr.cz) Brno, ČR
2009 Kurz Serverové systémy Microsoft Windows ApS Brno s. r. o. (https://www.aps-brno.cz/) Brno, ČR
2008 Kurz Desktop systémy Microsoft Windows ApS Brno s. r. o. (https://www.aps-brno.cz/) Brno, ČR
Projekty
Období řešení Název Popis činností Identifikace Výstupy
4/2019 - dosud Plán udržitelné městské mobility města Písku Zpracování dat z dopravního průzkumu, zpracování dat pro demografickou prognózu neveřejné
2/2019 - dosud Plán udržitelné městské mobility města Trenčína Zpracování dat z dopravního průzkumu, zpracování dat pro demografickou prognózu neveřejné
1/2018 - dosud Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem Zpracování dat z dopravního průzkumu, zpracování dat pro demografickou prognózu neveřejné
1/2019 - 12/2019 Průzkum preferencí poptávky po nákladní dopravě Vytvoření webové aplikace pro sběr dat neveřejné
2/2019 - 8/2019 Dopravní průzkumy silniční dopravy, tvorba makroskopického dopravního modelu a dopravní modelování výhledových zatěžovacích stavů ZÁKOS města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Zpracování dat z dopravního průzkumu, zpracování dat pro demografickou prognózu neveřejné
4/2019 - 9/2019 Zpracování technické specifikace SUMP Karviná Řízení projektu, zpracování technické specifikace neveřejné
02/2016 - 12/2018 Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu Vytvoření webové aplikace pro vkládání dat do databáze web
9/2018 - 12/2018 Zpracování technické specifikace SUMP Pardubice Řízení projektu, zpracování technické specifikace neveřejné
3/2018 - 08/2018 Zpracování technické specifikace SUMP Otrokovice Řízení projektu, zpracování technické specifikace neveřejné
09/2013 - 03/2018 RODOS - Centrum pro rozvoj dopravních systémů Validace dopravních agentních simulací TE01020155 neveřejné
05/2017 - 02/2018 Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku Řízení projektu, vytvoření dopravního modelu, zpracování návrhů nízkoemisních zón neveřejné
05/2017 - 02/2018 Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území SMO Řízení dílčí části projektu, zpracování návrhů nízkoemisních zón neveřejné
12/2017 - 01/2018 e-FEKTA Posilování městského úřadu Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility Zpracování dat z dopravního průzkumu neveřejné
10/2014 - 09/2017 Minimální standardy návrhu modelů pro dopravní plánování Vytvoření webové aplikace pro podporu rozhodování o typu dopravního modelu TA04031189 web
04/2016 - 05/2016 Vyhodnocení intenzit vozidel nákladní dopravy z mýtného systému Řízení projektu, zpracování dat z mýtného systému neveřejné
05/2015 - 02/2016 Dopravní model obchvatu Bratislavy Řízení projektu, vytvoření dopravního modelu neveřejné
09/2013 - 12/2014 DOPIKOT - Zvýšení efektivity a přesnosti dopravních průzkumů pomocí informačních a komunikačních technologií Vytvoření webové aplikace pro obsluhu databáze GIS dat TA02030038 neveřejné
09/2013 - 12/2014 OPERA - Operativní řízení dopravní poptávky při evakuaci obyvatel a mimořádných událostech na dopravní síti Vytvoření skriptů se síťovými algoritmy, vývoj webového administračního systému, zpracování GIS dat VG20102014008 neveřejné
01/2013 - 06/2013 MUNISS Analýza možností revitalizace brownfield Kohnova cihelna, Brno výstupy
Výsledky vědy a výzkumu
Rok Druh Název Detail
2020 Článek v odborném periodiku Modelling Household Car Ownership in the Selected Regions of the Czech Republic
2019 Článek v odborném periodiku Měřené dopady nízkoemisních zón na změnu kvality ovzduší v německých městech. Ponaučení pro Českou republiku detail
2018 Software Mobilní aplikace pro sběr dat o dopravním chování detail
2017 Software Aplikace MIST (software pro stanovení minimálních standardů kvality modelů pro dopravní plánování) detail
2017 Metodika Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů detail
2017 Specializovaná mapa s odborným obsahem Intenzity dopravy ve městě Písku detail
2016 Článek ve sborníku Podpora řízení dopravy při mimořádných událostech na dopravní síti detail
2016 Specializovaná mapa s odborným obsahem Roční průměrné denní intenzity nákladní dopravy v roce 2015 detail
2015 Specializovaná mapa s odborným obsahem Mapa přímých a nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu detail
2015 Software Podpůrná webová mapová a nahrávací aplikace pro CSD 2015 detail
2015 Specializovaná mapa s odborným obsahem Výhledy dopravních intenzit pro plánované komunikace D4, R7 v Bratislavě detail
2014 Specializovaná mapa s odborným obsahem Intenzita dopravy a statická doprava v Bratislave z dopravných prieskumov realizovaných v roce 2014 detail
2014 Článek ve sborníku Operative travel demand management in the case of evacuations and extraordinary events on a transport network detail
2014 Software Systém operativního řízení dopravní poptávky v krizových situacích (Systém OPERA) detail

Výsledky vědy a výzkumu jsou vždy zveřejněny až v prvním pololetí roku následujícího. Nemusí tak zde být uvedeny všechny výsledky z posledního roku.

Publikace
  • ONDRÁČKOVÁ, Jitka, Petr HOFHANSL, Zdeněk MELZER, Jiří DUFEK, Jan VOLEK, Jakub VALTA, Roman ČAMPULA a Marek TÖGEL. Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů: minimální standardy návrhů modelů pro dopravní plánování. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2017. ISBN 978-80-88074-52-6.
  • LAZOR, Michal, Roman ČAMPULA a Petr ŠENK. Podpora řízení dopravy při mimořádných událostech na dopravní síti. In: Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2016, s. 206-214. ISBN 978–80–86710–87–7.
  • NOVÁK, Jan, Petr MALINA, Jiří APELTAUER, Petr ŠENK a Roman ČAMPULA. Operative travel demand management in the case of evacuations and extraordinary events on a transport network. In: The Sustainable City IX: Urban Regeneration and Sustainability. Great Britain: WIT Press, 2014, s. 899-908. ISSN 1743-3541.
  • ČAMPULA, Roman. Zavedení managementu informační bezpečnosti v malém podniku. Brno, 2013, 77 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Ing. Petr Sedlák.
  • ČAMPULA, Roman. Webový prezentační systém poradenské firmy. Brno, 2010, 40 s. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Ing. Radek Burget, Ph.D.

Logo Roman Čampula
Roman Čampula
Facebook LinkedIn Aukro Česko-Slovenská filmová databáze Databáze knih YouTube
Technical information

Security declaration