Úvodní obrázek

Roman Čampula

osobní prezentace

Homepage

Vysokoškolské studium jsem absolvoval na Vysokém učení technickém v Brně, a to na dvou fakultách. Fakulta informačních technologií mi poskytla hodnotné znalosti v oboru informační technologie a Fakulta podnikatelská mě v oboru informační management přiblížila více ekonomii. Ačkoliv změna oboru byla dána pudem sebezáchovy přežití na vysoké škole (prostě jsem pátý ročník na první faktultě už nedal...), výsledná kombinace oborů byla výtečná a čerpám z ní dodnes.

Během posledních let jsem působil ve výzkumné organizaci Centrum dopravního výzkumu jako výzkumný pracovník a následně vedoucí oblasti analýz dopravního chování a modelování dopravy, kde jsem se věnoval plánování udržitelné dopravy. V současné době zajišťuji jako vedoucí oddělení informačních technologií chod IT v této organizaci. Zajímám se o IT ze všech možných směrů, zpracování dopravních dat, tvorbu webových aplikací, webovou bezpečnost, dopravní modelování, projektový management a baví mě vést menší tým. Kromě toho mám řadu dalších technických zájmů.

Pojďme se spojit
Vybrané projekty vědy a výzkumu
Rok Název Popis činností Výstupy
2023 Zpracování technické specifikace dopravního generelu Pelhřimova Řízení projektu, zpracování části technické specifikace neveřejné
2023 Systematizace neřidičských aktivit při řízení v autonomním módu Programování scénářů pro simulátor nákladního vozidla, odborné zajištění průběhu simulací, tvorba webu web
2022 Evaluace OPD2 na rozvoj vybraných aglomerací Řízení části projektu, zpracování metodiky hodnocení neveřejné
2022 Plán udržitelné městské mobility města Karviné Zpracování dat z dopravního průzkumu web
2022 Plán udržitelné městské mobility města Zlína Zpracování dat z dopravního průzkumu web
2022 Softwarová podpora pro udržitelnou dopravu (TP01010056) Implementace systému pro zpracování dat ze směrových dopravních průzkumů neveřejné
2022 Zpracování technické specifikace SUMP Břeclavi Řízení projektu, zpracování technické specifikace web
2018 Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu Vytvoření webové aplikace pro vkládání dat do databáze web
2018 Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku Řízení projektu, vytvoření dopravního modelu, zpracování návrhů nízkoemisních zón neveřejné
2017 Minimální standardy návrhu modelů pro dopravní plánování (TA04031189) Vytvoření webové aplikace pro podporu rozhodování o typu dopravního modelu web
2016 Vyhodnocení intenzit vozidel nákladní dopravy z mýtného systému Řízení projektu, zpracování dat z mýtného systému neveřejné
2016 Dopravní model obchvatu Bratislavy Řízení projektu, vytvoření dopravního modelu neveřejné

další projekty

Vybrané výsledky vědy a výzkumu
Absolvované kurzy a semináře
2023 2022 2020
 • Korelační analýza, regresní analýza I. | Lubomíra Červová a Ondřej Brom, Acrea (https://acrea.cz) modelování, zpracování dat
 • Škola bezpečné jízdy – advanced | Norbert Mikulec, SuperDRIVE (https://www.polygonbrno.cz) osobní rozvoj
 • Mistrovství v Nette | David Grudl (https://davidgrudl.com) oblast IT

starší kurzy

2019 2018 2017
 • HTTPS pro vývojáře a správce | Michal Špaček (https://www.michalspacek.cz) oblast IT
 • Introduction to modelling public transport with PTV Visum | Josef Janko, PTV Group (https://www.ptvgroup.com) modelování, zpracování dat
 • Introduction to macroscopic network modelling with Visum | Eugen Hilbertz, PTV Group (https://www.ptvgroup.com) modelování, zpracování dat
2016 2015 2014 2013 2009 2008
Současné a dřívější zaměstnání, praxe
Logo Centrum dopravního výzkumu
Vedoucí oblasti analýz dopravního chování a modelování dopravy současné zaměstnání
 • vedení týmu 12 kolegů a kolegyň se zaměřením na zjišťování dopravního chování, modelování dopravy a plány udržitelné městské mobility
 • člen Komise pro posuzování dokumentů městské mobility na Ministerstvu dopravy ČR
 • pracovní stáž v oboru makroskopického modelování dopravy na pracovišti CIRRELT, Montréal, Kanada
 • plánování práce, financí a rozvojových aktivit
 • příprava cenových nabídek a rozpočtů
 • řešení výzkumných projektů a komerčních zakázek
 • řízení projektů s rozpočtem do 1 mil. Kč
 • odborné posuzování strategických dokumentů
 • makroskopické dopravní modelování v SW PTV Visum a INRO Emme
 • zpracování dat z dopravních průzkumů v software R
 • vývoj projektových webů
 • reference: PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D., ředitel divize (pavel.rezac@cdv.cz)

Logo Optimal Energy
Vývoj a správa informačního systému
 • vývoj a správa webového informačního systému pro správu školení, uživatelů, zákazníků apod.
 • návrh a správa databáze v MySQL
 • konverze a import dat z MS Excel
 • uživatelská podpora
 • reference: Ing. Jiří Bělohlávek, MBA, MSc., předseda představenstva (jiri.belohlavek@optimal-energy.cz)

Logo Dynamic Future
Tvorba databáze v MS SQL, vývoj a správa informačního systému
 • návrh a správa databáze v MS SQL
 • konverze a import dat z MS Excel
 • vývoj webové aplikace pro práci s tabulkami databáze, spouštění výpočtů, generování výstupů
 • reference: Ing. Jan Šlajer, jednatel (jan.slajer@dynamicfuture.cz)

Logo AMAX
IT Support, správa databáze a konverze dat
 • IT podpora operátorů callcentra
 • správa databáze zákazníků
 • správa dat marketingových kampaní
 • reference: Simona Zbořilová, ředitelka

jsem pečlivý, spolehlivý a pořádný | dodržuji svůj denní plán a pravidla hry | potřebuji dlouhý spánek, odpočinek a čas pro sebe | rád cestuji, a to i pracovně | s přáteli jdu raději ven než do hospody | platím kartou, hotovost téměř nepoužívám | vyhýbám se nezdravým jídlům | piju jednu kávu denně a hodně sypaného čaje | čtení mě začalo bavit, až když jsem si koupil Kindle | výlet bez záznamu trasy není výlet | mám iPhone, ale nechlubím se s ním | vážím si zkušenějších a snažím se je dohnat | tvrdím, že nepotřebuji být stále on-line, ale stejně jsem | více šetřím, než utrácím | příliš času sedím v kanceláři | vytáčí mne nedostatek baterie, nejednotné USB konektory a poplatky za osobní odběr zboží