PrivacyPolicy

Součástí tohoto webu jsou sekce dostupné pouze pro přihlášené uživatele. V případě, že máte přístup do těchto sekcí, budeme uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje nám předáte při registraci uživatelského účtu nebo nám je sdělíte během aktivit na tomto webu. Ke zpracování osobních údajů nám dáte souhlas během procesu registrace. U nepřihlášených uživatelů ke sběru ani zpracování osobních údajů nedochází.

Osobní údaje budeme zpracovávat pro různé účely, které budou uvedeny ve vašem uživatelském profilu. Můžete se rozhodnout, pro které účely máme vaše údaje zpracovávat a pro které ne. V případě neposkytnutí souhlasu k danému účelu budou některé sekce webu omezeny.

Kdo údaje zpracovává?

Správcem osobních údajů je Roman Čampula, Tvarožná 422, 664 05 Tvarožná. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků nás kontaktujte na adrese roman@campula.cz.

Proč osobní údaje zpracováváme?

Zpracovávané osobní údaje budou využity pro všeobecnou funkčnost a zjednodušení práce s tímto webem. Jedná se zejména o

  • shromažďování a uspořádání údajů pro účely přihlašování do časti webu určené pouze registrovaným uživatelům
  • shromažďování údajů o historii vaší práce s webem a jeho používání při analýzách uživatelské přívětivosti
  • použití údajů pro zasílání informací ve spojitosti s vaší aktivitou na webu, řešení nahlášených chyb a dotazů, odběr novinek (newsletterů), ke kterým jste se přihlásili

Nikdy vaše osobní údaje nepředáme dalším zpracovatelům s cílem využít těchto údajů pro kontaktování, nabízení služeb nebo marketingové průzkumy.

Jakých údajů se zpracování týká?

Zpracování se týká informací z vašeho profilu, které nám dáte k dispozici. Jedná se o jméno, příjmení a e-mail.

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od udělení souhlasu. Před uplynutím této doby budete vyzvání k prodloužení souhlasu, a to na e-mail uvedený ve vašem uživatelském profilu. V případě neobdržení souhlasu vaše osobní údaje ke dni jeho vypršení nenávratně odstraníme z tohoto webu a dalších podpůrných systémů.

Co dalšího se s osobními údaji může dít?

Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování. Údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

Přihlašování přes aplikace třetích stran

V případě přihlášení přes rozhraní OAuth (Google, Facebook), budou od těchto společností převzaty údaje potřebné pro identifikaci uživatele. Jedná se o jméno, příjmení a e-mail. Bez znalosti jména a příjmení bychom nemohli dostatečně přesně zjistit, zda už nejste na webu registrováni. Bez znalosti e-mailové adresy bychom vám nemohli zaslat např. odkaz na nastavení nového hesla, informovat vás v souvislosi s ochranou vašich osobních údajů apod. Žádané další údaje kromě uvedených nebudou z těchto služeb získávány, ani nebude vaším jménem prováděna v těchto službách žádná aktivita (vkládání příspěvků apod.).

Jaká jsou vaše práva?

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo

  • souhlasy se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat
  • požadovat po nás informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů