Projects

This page is only available in Czech language. You can try to translate it with Google Translator.
Moje vlastní projekty
Projekty vědy a výzkumu
Období řešení Název Popis činností Identifikace Výstupy
12/2023–dosud Zpracování technické specifikace dopravního generelu Pelhřimova Řízení projektu, zpracování části technické specifikace neveřejné
5/2023–1/2024 Evaluace PO1 a PO3 IROP: Případové studie Řízení projektu, zpracování hodnocení, zpracování případových studií, terénní průzkum závěrečná zpráva
1/2022–12/2023 VERTIMOVE Řízení části projektu CK03000139 neveřejné
5/2022–5/2023 Evaluace OPD2 na rozvoj vybraných aglomerací Řízení projektu, zpracování metodiky hodnocení závěrečná zpráva
4/2021–12/2022 Plán udržitelné městské mobility města Karviné Zpracování dat z dopravního průzkumu web
1/2021–9/2022 Plán udržitelné městské mobility města Zlína Zpracování dat z dopravního průzkumu web
4/2020–7/2022 Softwarová podpora pro udržitelnou dopravu Implementace systému pro zpracování dat ze směrových dopravních průzkumů TP01010056 neveřejné
2/2022–5/2022 Zpracování technické specifikace SUMP Břeclavi Řízení projektu, zpracování technické specifikace web
1/2018–9/2021 Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem Zpracování dat z dopravního průzkumu, zpracování dat pro demografickou prognózu web
2/2019–7/2021 Plán udržitelné městské mobility města Trenčína Zpracování dat z dopravního průzkumu, zpracování dat pro demografickou prognózu web
4/2019–6/2020 Plán udržitelné městské mobility města Písku Zpracování dat z dopravního průzkumu, zpracování dat pro demografickou prognózu web
1/2019–12/2019 Průzkum preferencí poptávky po nákladní dopravě Vytvoření webové aplikace pro sběr dat neveřejné
4/2019–9/2019 Zpracování technické specifikace SUMP Karviná Řízení projektu, zpracování technické specifikace web
2/2019–8/2019 Dopravní průzkumy silniční dopravy, tvorba makroskopického dopravního modelu a dopravní modelování výhledových zatěžovacích stavů ZÁKOS města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Zpracování dat z dopravního průzkumu, zpracování dat pro demografickou prognózu neveřejné

starší projekty

02/2016–12/2018 Hloubková analýza dopravních nehod v silničním provozu Vytvoření webové aplikace pro vkládání dat do databáze web
9/2018–12/2018 Zpracování technické specifikace SUMP Pardubice Řízení projektu, zpracování technické specifikace neveřejné
3/2018–08/2018 Zpracování technické specifikace SUMP Otrokovice Řízení projektu, zpracování technické specifikace neveřejné
09/2013–03/2018 RODOS – Centrum pro rozvoj dopravních systémů Validace dopravních agentních simulací TE01020155 neveřejné
05/2017–02/2018 Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku Řízení projektu, vytvoření dopravního modelu, zpracování návrhů nízkoemisních zón neveřejné
05/2017–02/2018 Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území SMO Řízení dílčí části projektu, zpracování návrhů nízkoemisních zón neveřejné
12/2017–01/2018 e-FEKTA Posilování městského úřadu Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility Zpracování dat z dopravního průzkumu web
10/2014–09/2017 Minimální standardy návrhu modelů pro dopravní plánování Vytvoření webové aplikace pro podporu rozhodování o typu dopravního modelu TA04031189 web
04/2016–05/2016 Vyhodnocení intenzit vozidel nákladní dopravy z mýtného systému Řízení projektu, zpracování dat z mýtného systému neveřejné
05/2015–02/2016 Dopravní model obchvatu Bratislavy Řízení projektu, vytvoření dopravního modelu neveřejné
09/2013–12/2014 DOPIKOT – Zvýšení efektivity a přesnosti dopravních průzkumů pomocí informačních a komunikačních technologií Vytvoření webové aplikace pro obsluhu databáze GIS dat TA02030038 neveřejné
09/2013–12/2014 OPERA – Operativní řízení dopravní poptávky při evakuaci obyvatel a mimořádných událostech na dopravní síti Vytvoření skriptů se síťovými algoritmy, vývoj webového administračního systému, zpracování GIS dat VG20102014008 neveřejné
01/2013–06/2013 MUNISS Analýza možností revitalizace brownfield Kohnova cihelna, Brno výstupy