Research, publications

This page is only available in Czech language. You can try to translate it with Google Translator.
Výsledky vědy a výzkumu

starší výsledky

Výsledky vědy a výzkumu jsou vždy zveřejněny až v prvním pololetí roku následujícího. Nemusí tak zde být uvedeny všechny výsledky z posledního roku.
Publikace
ČAMPULOVÁ, Martina; ČAMPULA, Roman a HOLEŠOVSKÝ, Jan. An R package for identification of outliers in environmental time series data. Environmental Modelling & Software. 2022, č. 155. ISSN 13648152. Dostupné z: doi:10.1016/j.envsoft.2022.105435.
ČAMPULOVÁ, Martina a ČAMPULA, Roman. Modelling Household Car Ownership in the Selected Regions of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2020, roč. 68, č. 3, s. 605-612. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://doi.org/10.11118/actaun202068030605.
TÖGEL, Marek; ČAMPULA, Roman a ŠPIČKA, Libor. Měřené dopady nízkoemisních zón na změnu kvality ovzduší v německých městech. Ponaučení pro Českou republiku. Hygiena. 2019, roč. 64, č. 4, s. 154-163. ISSN 18026281. Dostupné z: https://doi.org/10.21101/hygiena.a1721.
ONDRÁČKOVÁ, Jitka; HOFHANSL, Petr; MELZER, Zdeněk; DUFEK, Jiří; VOLEK, Jan et al. Metodika pro tvorbu a hodnocení makroskopických dopravních modelů: minimální standardy návrhů modelů pro dopravní plánování. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2017. ISBN 978-80-88074-52-6.
LAZOR, Michal; ČAMPULA, Roman a ŠENK, Petr. Podpora řízení dopravy při mimořádných událostech na dopravní síti. In: Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2016, s. 206-214. ISBN 978–80–86710–87–7.
NOVÁK, Jan; MALINA, Petr; APELTAUER, Jiří; ŠENK, Petr a ČAMPULA, Roman. Operative travel demand management in the case of evacuations and extraordinary events on a transport network. In: The Sustainable City IX: Urban Regeneration and Sustainability. Great Britain: WIT Press, 2014, s. 899-908. ISSN 1743-3541.
ČAMPULA, Roman. Zavedení managementu informační bezpečnosti v malém podniku. Diplomová práce, vedoucí Ing. Petr Sedlák. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013.
ČAMPULA, Roman. Webový prezentační systém poradenské firmy. Bakalářská práce, vedoucí Ing. Radek Burget, Ph.D. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010.

Zobrazit profil na Google Scholar